Ostatnie nowo┼?ci

Nowy sezon League of Friends

League of Friends jest profesjonaln?, darmow? i zautomatyzowan? polsk? lig?, otwart? równie? na zagraniczne klany (strona jest w dwóch wersjach j?zykowych). W ka?dym sezonie do wygrania jest serwer na dwa miesi?ce, a czasem nawet nagrody rzeczowe! Administracja dba o porz?dek i walczy z wszelkimi oszustami, jak np. cheaterzy.

Liga istnieje na scenie ju? ponad 2 lata i ma za sob? ju? 10 udanych sezonów (w ró?nych trybach), w których gra?y wszystkie najlepsze polskie klany. Ka?dy sezon jest podzielony na fazy freeplay i playoff, dzi?ki czemu wygrywa najlepszy klan. Mecze playoff s? komentowane na ?ywo w Internecie.

Liga jest ca?y czas rozwijana i ch?tnie sugeruje si? uwagami samych graczy. Jej renom? potwierdzi? mo?e losowanie na antenie HeadShoot TV, które przeprowadzi? Tonio ze swoj? urocz? asystentk? Gusi? (link).

LoF nie ogranicza si? tylko do najpopularniejszego trybu CTF 3vs3, ale przeprowadza równie? sezony w mniej modnych trybach jak HTF (Hold The Flag). Co wi?cej nie obawia si? wprowadza? nowatorskich pomys?ów, czego dowodem jest ich wakacyjny sezon z nagrod? rzeczow?! link.

Dzisiaj rozpocz??y si? zapisy do ósmego sezonu LoF Capture the flag 3vs3. Zapraszamy wszystkie klany do czynnego udzia?u w tych rozgrywkach! Strona ligi: http://lof-soldat.pl .

Soldat w Komputer ?wiecie

Najnowszy numer Komputer ?wiat Twój Niezb?dnik 1/2011 mo?na ju? kupi? w kioskach oraz na stronie internetowej Komputer ?wiata, w cenie 9,90 z? (z p?yt? DVD).

Soldat Komputer ?wiat

Jest to unikatowy prezent ode mnie i od KS dla wszystkich Polskich graczy. Nigdy wcze?niej pe?na wersja nie by?a publikowana. Je?eli nie gra?e? jeszcze w Soldat teraz masz szans? dosta? pe?n? wersj? od razu. Je?li ju? grasz w Soldat od dawna, a nie mia?e? jak zap?aci? za dodatki (minimapa, nowe skórki, wy?sza rozdzielczo??), to teraz mo?esz to zrobi? w swoim kiosku!

Mecze na ?ywo

 

Wi?cej informacji tutaj: http://www.sctfl.net/forums/index.php?topic=18904.0

Oczekuj nast?pnych transmisji z polskim komentarzem na headshot.pl

Dost?pne te? archiwum wcze?niejszych meczów.

Zarejestruj Soldat przez SMS

W zwiazku z licznymi prosbami osob, ktore chca w latwy sposob zaplacic za rejestracje Soldat wprowadzilem opcje zaplaty przez SMS. Szczegoly tutaj.

Jesli chcesz zobaczysz co za to dostaniesz zobacz te strone.